Skip to main content

สอศ.จับมือกับ สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย

เมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา (สอศ.) จับมือกับสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย ดำเนินการพัฒนารูปจัดการเรียนการสอน ป้อนธุรกิจ SMEs

Related News